موزیکیو

» تویی تو همه خاطره هام تو رو دیگه نمیشه نخوام تو یه جور دیگه ای برام