موزیکیو

تویی تو همه خاطره هام تو رو دیگه نمیشه نخوام تو یه جور دیگه ای برام - موزیکیو