موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

تنگ غروب دل من بدجوری تنگ میشه برات چه ساد پاک کرده منو از دفتر خاطره هات