موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

تنهایی رفتی رسیدی آخر به رویات خدا به همرات