موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

تموم دلشی نه نمیگذره دل از تویی که پاره ی تنشی