موزیکیو

بی تو نفسم نیست بسم نیست که عالم تو یک تنه جای همه عالم همه چیزی - موزیکیو