موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

به موُ گفتی صبوری کن صبوری یار صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد