موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

به قلبم به قلبم بزنه درد تو ای زیباصنم