موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

بعد تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود هر مسافری که از راه رسید از تو بیخبر بود