موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

بعد از تو باران هنوز میبارد بعد از تو این خانه هنوز مرا دارد