موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید