موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

بسه دیگه دربدری خسته شدی بسکه همش این در و اون در میپری