موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

برا حالم خراوه چشتی بار آرامم بکه