موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

بد و خوب هرچی که باشی تو زیبایی به چشمم زیبایی