موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

بدجوری میخوامت غیر من هر کی گفت دوست دارم گوش نده به حرفاش مال خوده من باش