موزیکیو

ببین تو کنج قلبم هنوز خالیو جاتو چشم به راه میمونم واسه بودن باتو - موزیکیو