موزیکیو

با فکر تو هر شب من خواب ندارم جز حسرت تو دل بی تاب ندارم - موزیکیو