موزیکیو

با انگشت همه نشون میدن منو ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بردی - موزیکیو