موزیکیو

ای سالار و ای سرورم یک عمریه که نوکرم مُردم از بس گفتم آقا اَللّهم الرزقنا حرم - موزیکیو