موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

ای خدا بین چجوری رفیق نارفیق ای خدا من بی کسم