موزیکیو

ای جان چه قشنگ دل میبری از دل من تو بساز قلبمو از نو بده عشقمونو لو - موزیکیو