موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

این که تو رو از دست بدم کابوس من بود آغوش آروم تو اقیانوس من بود