موزیکیو

این زمونه ای خدا نامهربونه روزگارم تلخه مثل زهرماره - موزیکیو