موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

این حسو به تو داره فقط دل من پیش تو بی ارادس