موزیکیو

اون رفته ولی خاطراتش رو مغزمه از هر چی درده واسه من بدتره - موزیکیو