موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

اللّهم الرزقنا حرم اللّهم الرزقنا حرم اللّهم الرزقنا حرم