موزیکیو

الان تو ذهنتون منو بد مجسمم کنید نبودم تو این شهر یه مجسمم کنید - موزیکیو