موزیکیو

» الان تو ذهنتون منو بد مجسمم کنید نبودم تو این شهر یه مجسمم کنید