موزیکیو

الانم خوبم با عکساش سرگرمم شبایی که نبود با اشکام سر کردم - موزیکیو