موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

از ما بیشتر دردتو میدونه مادر امشب میشه مرهم زخم سر تو