موزیکیو

از عشق تو ای دلبرم آواره و در به درم تا کِی آقا باید بگم اللّهم الرزقنا حرم - موزیکیو