موزیکیو

از دل من کم نشده مهر تو ماهم دلبر من غیر تو دل یار نخواهم - موزیکیو