موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

از دل من کم نشده مهر تو ماهم دلبر من غیر تو دل یار نخواهم