موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

از توی زائرات لیست خوب یا بدات نکنی یک وقت اخراجم حسین