موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

از این دله تنگم دله تنگت چه بخواهد ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد