موزیکیو

از اون شبی که تو رفتی من چشام به دره چقدر ببینم عکساتو که خوابم بره - موزیکیو