موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

آهنگ فاطمه سلطان نمیری الهی خیر نبینی