موزیکیو

آره میخوام برم فدات شم قربون اون چشات شم - موزیکیو