موزیکیو

آرامشی دارم که طوفان را بغل کردم همین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردم - موزیکیو