موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

آخ که من عاشق اینم سر روی شونم بذاری