موزیکیو

آخه ببین هوارو دلت میاد نیای بزنیم بغض زیر بارون شب و هر شب تو خیابون - موزیکیو