موزیکیو

» آخرش از دست تو تنها تو این شهر شلوغ میمیرم آره میمیرم